ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης άλλαξαν! Παρακαλώ διαβάστε και αποδεχτείτε τους νέους όρους χρήσης ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας.

Οι όροι χρήσης ενημερώθηκαν την: 19/9/2019

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της συνδρομητικής μας υπηρεσίας εκ μέρους σας η οποία προσφέρει πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση του διαδικτυακού μας καναλιού PAOKTV και σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου κατ’ εντολή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (αμφότερα «Περιεχόμενο συνδρομής») μέσω ορισμένων επίσημων εφαρμογών και ιστότοπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως «PAOKTV» (αν και ενδέχεται να μην είναι γνωστή και να μην διατίθεται στην αγορά με την επωνυμία αυτή στο μέλλον).

1.2. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ρητά δηλώνει ότι ενδέχεται κατά την ελεύθερη οικονομική δράση της και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της να αναθέτει ολικά ή μέρει την εκμετάλλευση και διαχείριση του PAOKTV σε τρίτα ανεξάρτητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα οφείλουν να παρέχουν τις συνδρομητικές υπηρεσίες και το περιεχόμενο συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.

1.3. Με την αγορά μιας συνδρομής ή/και με την πρόσβαση στο Περιεχόμενο του  PAOKTV, δηλώνετε και αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι συνιστούν τη νομική συμφωνία μεταξύ ημών και υμών. Επομένως παρακαλείσθε να αφιερώσετε χρόνο στην ανάγνωση και κατανόησή τους.

1.4. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επιπλέον των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου. Όπου οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν συνάδουν με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, υπερισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

1.5. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι διατηρούμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Τυχόν νέοι όροι τίθενται αμέσως σε ισχύ και η συνεχόμενη χρήση του PAOKTV εκ μέρους σας αποτελεί συνεχή αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όπως επικαιροποιούνται κατά καιρούς. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά.

1.6. Το PAOKTV ενδέχεται να υπόκειται σε εδαφικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Η πρόσβασή σας στο PAOKTV ή/και στο περιεχόμενο συνδρομής του ενδέχεται να εξαρτάται από την τοποθεσία σας. Εάν για παράδειγμα έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής από μια διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία τηρείται ο λογαριασμός σας στο PAOKTV, ενδέχεται το συγκεκριμένο Περιεχόμενο συνδρομής να μην είναι διαθέσιμο για εσάς. Η πρόσβασή σας στο PAOK TV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής του ενδέχεται να εξαρτάται από ορισμένους χρονικούς περιορισμούς (για παράδειγμα ορισμένο Περιεχόμενο συνδρομής ενδέχεται να είναι διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια ή για συγκεκριμένα γεγονότα ή τουρνουά συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα ενιαίων ποδοσφαιρικών περιόδων).

1.7. Στους παρόντες όρους χρήσης, οι ορισμοί «εμείς/εμάς/μας» αναφέρονται στην εταιρεία DIMERA GROUP ΜΟΝ ΕΠΕ (μια εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, με ΓΕΜΗ 122441704000, διεύθυνση Μικράς Ασίας 1, Θεσσαλονίκη) και ΑΦΜ 800435593 εφόσον η παρεχόμενη  υπηρεσία είναι δωρεάν και στην εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΟΚ (μια εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, με αρ. ΓΕΜΗ 122030904000 διεύθυνση Μικράς Ασίας 1, Θεσσαλονίκη) και ΑΦΜ 094066928 και οι ορισμοί «εσείς/σας» αναφέρονται σε εσάς, τον συνδρομητή ή τον χρήστη του PAOKTV.

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ PAOKTV

2.1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.2. Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για λόγους αναγνώρισης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα άλλο όνομα χρήστη που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου.

2.3. Πρέπει να είστε δεκαοκτώ ετών ή παραπάνω για να γίνετε συνδρομητής στο κανάλι PAOK TV.

2.4. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό ή την εγγραφή σας είναι πάντοτε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναληθής, ανακριβής, άκυρη ή ελλιπής, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να καταγγείλουμε τη χρήση του PAOK TV εκ μέρους σας ή/και την πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής.

 

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.1. Κατά καιρούς, το PAOKTV μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες υπηρεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, όπως το Facebook ή το Twitter. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση μέσω αυτών των υπηρεσιών ή άλλων κοινών λειτουργιών.

3.2. Αυτές οι υπηρεσίες ή πλατφόρμες τρίτων απαιτούν γενικά να διατηρείτε ξεχωριστό λογαριασμό ή εγγραφή σε αυτές. Οι όροι με τους οποίους συνεργάζονται οι υπηρεσίες ή οι πλατφόρμες τρίτων με εσάς και η κοινή χρήση πληροφοριών ή δεδομένων με το κανάλι PAOKTV ή με εμάς είναι συγκεκριμένες κατά περίπτωση. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους προτού συνδέσετε τη δραστηριότητά σας στο PAOKTV με αυτές τις υπηρεσίες ή πλατφόρμες.

 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ

4.1. Υπάρχει ένα τέλος συνδρομής που καθίσταται πληρωτέο για την Περίοδο συνδρομής για την οποία έχετε εγγραφεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και για κάθε Περίοδο συνδρομής μετά από αυτήν έως ότου την ακυρώσετε. Το τέλος συνδρομής για κάθε Περίοδο συνδρομής θα σας κοινοποιηθεί όταν εγγραφείτε. Μια περίοδος εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνει από έναν μεμονωμένο αγώνα μέχρι μια ορισμένη χρονική περίοδο ή έναν αριθμό αγώνων.

4.2. Η πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV αποκτάται αμέσως μετά την συνδρομή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνδρομή σας δύναται να αφορά την παροχή είτε συγκεκριμένης υπηρεσίας (πχ ενός ποδοσφαιρικού αγώνα), είτε εν γένει πρόσβασης στο πρόγραμμα του PAOKTV. Στην πρώτη περίπτωση το τέλος συνδρομής διαμορφώνεται ελεύθερα από εμάς. Στην δεύτερη περίπτωση, συνδρομή σας μπορεί να ανανεωθεί για διαδοχικές Περιόδους συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε καταβάλει το τέλος συνδρομής προκαταβολικά και ενεργείτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ενδέχεται να αυξήσουμε το τέλος συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Όταν προβούμε σε αυτή την ενέργεια, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οποιαδήποτε αύξηση του τέλους συνδρομής δεν θα ισχύει για την τρέχουσα περίοδο συνδρομής σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αύξηση αυτή, παρακαλείσθε όπως ακυρώστε τη συνδρομή σας πριν ξεκινήσει η επόμενη Περίοδος συνδρομής.

4.3. Οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων.

4.4. Σε περίπτωση που προβούμε σε οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες ή ειδικές προσφορές οποιαδήποτε στιγμή, αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα θεωρούνται τροποποιημένοι ώστε να συμπεριλάβουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ειδικής προσφοράς.

4.5. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η τιμή που σας κοινοποιήθηκε είναι σωστή. Όπου, παρ’ όλα αυτά, οι τιμές είναι προφανώς εσφαλμένες ή θα μπορούσατε εύλογα να αναμένετε ότι αυτές οι τιμές είναι εσφαλμένες, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την συνδρομή σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας επιστρέψουμε τυχόν εσφαλμένα ποσά που έχετε ήδη καταβάλει.

 

 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

5.1. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμής τρίτων για την είσπραξη των συνδρομών για λογαριασμό μας (πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, PAYPAL). Θα σας ενημερώσουμε μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο ποιοι είναι οι πάροχοι και θα σας ζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εισπράξουν και να επεξεργαστούν την συνδρομή από εσάς ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.

5.2. Η κάρτα πληρωμής σας θα χρεώνεται συνήθως την ημέρα που θα εγγραφείτε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.3. Αν η αρχική σας πληρωμή αποτύχει, δεν θα σας δοθεί πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV. Εάν η αρχική πληρωμή βρίσκεται υπό επεξεργασία, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο αποτύχει οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πληρωμή, εμείς ή ο πάροχός μας πληρωμής τρίτων θα προσπαθήσουμε να εισπράξουμε εκ νέου την πληρωμή σας. Εάν οποιοδήποτε τέλος συνδρομής (ή μέρος του τέλους συνδρομής) παραμένει σε εκκρεμότητα, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV.

5.4. Σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής αντιτίμου του PAOKTV, το αντίτιμο της συνδρομής επιστρέφεται έως και μία ώρα πριν την έναρξη του προγράμματος εφόσον με δική μας υπαιτιότητα δεν είναι δυνατή η σύνδεση σας στο PAOKTV.

 

 

6. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1. Κατά καιρούς, ενδέχεται να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV. Θα προσπαθήσουμε να μην προβούμε σε αλλαγές που σας δυσκολεύουν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για τον οποίο έχετε ήδη καταβάλει ένα τέλος συνδρομής, εκτός εάν αυτό υπερβαίνει τον έλεγχό μας, όπως για παράδειγμα για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα είναι συνήθως ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχατε κατά την εγγραφή σας. Θα στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που πρέπει να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στο κανάλι PAOKTV (συμπεριλαμβανομένων των τελών συνδρομής), επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε παράσχει ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και ενημερώστε μας εάν αλλάξει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

7.2. Εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο εξυπηρέτησης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 

8. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

8.1. Κατά καιρούς, εμείς (ή επιλεγμένα τρίτα μέρη) μπορούμε να συμπεριλάβουμε διαγωνισμούς, χορήγηση επάθλων, κλήρωση δώρων ή άλλες προσφορές στο πλαίσιο του καναλιού PAOKTV. Κάθε τέτοια προσφορά υπόκειται στους δικούς της όρους που αναφέρονται ρητά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

 

 

9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PAOKTV ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

9.1. Αναγνωρίζετε ότι το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής μας ανήκουν ή μας έχουν χορηγηθεί αδειοδοτήσεις για αυτό και διατηρούμε αποκλειστικά για εμάς όλα τα δικαιώματα σε και προς το κανάλι PAOKTV ή/και το Περιεχόμενο συνδρομής. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα δικαιώματά σας σε ένα τέτοιο περιεχόμενο περιορίζονται μόνο για Ιδιωτική Προβολή και ειδικότερα αναφέρονται στην πρόσβαση σε αυτό σε συνεχή μετάδοση μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ως Ιδιωτική Προβολή εννοείται είτε η δυνατότητα αγοράς οποιουδήποτε αγώνα παλαιότερου και επόμενου για ταυτόχρονη προβολή σε μία μόνο συσκευή μέσω pay per view και είτε η δυνατότητα αγοράς ετήσιας (ανά σεζόν) συνδρομής με δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε αγώνα παλαιότερο ή επόμενο μέχρι και τη λήξη της συνδρομής για χρήση και ταυτόχρονη προβολή σε μία μόνο συσκευή σύμφωνα με την εκάστοτε συνδρομή που έχει κάνει ο Πελάτης εντός της εφαρμογής.

9.2. Παραδείγματα ενεργειών στις οποίες δεν έχετε άδεια να προβείτε (ή δεν έχετε άδεια να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει την πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV για να το κάνει) περιλαμβάνουν: 

9.2.1. την προβολή τυχόν Περιεχομένου συνδρομής δημόσια, ανεξάρτητα από το αν αυτή παρέχεται με ή χωρίς αντάλλαγμα προς το κοινό για να το παρακολουθήσει,

9.2.2. την πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής για οποιοδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο σκοπό, 

9.2.3. την τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή ανάδρομη τεχνική έρευνα οποιουδήποτε μέρους του καναλιού PAOKTV, και 

9.2.4. την αντιγραφή, ενοικίαση, πώληση, αναπαραγωγή, μετάδοση ή την διαβίβαση ή διάθεση άλλως στο κοινό του καναλιού PAOKTV ή/και Περιεχομένου συνδρομής (ή οποιουδήποτε μέρους του) εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις όπου έχετε το νόμιμο δικαίωμα να το πράξετε. 

9.2.5. την εγκατάσταση οιουδήποτε τύπου λογισμικού το οποίο παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εν γένει τροποποιεί το περιεχόμενο συνδρομής όπως αυτό ορίζεται από εμάς.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους 9.2.1 έως 9.2.5 επιβάλλεται ποινική ρήτρα πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για κάθε ζημιογόνα πράξη (θεωρείται μία πράξη για κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο συνδρομητικό περιεχόμενο ένεκα παραβίασης) σωρευτικά προς το δικαίωμά μας να αξιώσουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική έχουμε τυχόν υποστεί από τις ενέργειές σας. Η εν λόγω ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβαίνει στην παράνομη πράξη είτε προβάλλοντας το συνδρομητικό περιεχόμενο νομίμως αποκτηθείσας συνδρομής είτε απολαμβάνοντας το συνδρομητικό περιεχόμενο χωρίς την καταβολή αντιτίμου σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.3. Αναγνωρίζετε επιπλέον ότι όλα τα δικαιώματα χρήσης του PAOKTV ή/και της πρόσβασης στο Περιεχόμενο συνδρομής παρέχονται υπό την προϋπόθεση και υπό τους όρους των κανόνων, κανονισμών ή/και απαιτήσεων: (i) οποιουδήποτε πρωταθλήματος, οργανισμού ή διαγωνισμού του οποίου είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή/και (ii) οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου ή άλλου οργανισμού ή φορέα που εποπτεύει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, οργάνωση ή διαγωνισμό του οποίου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς. Μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής ως αποτέλεσμα τέτοιων κανόνων, κανονισμών ή /και απαιτήσεων.

9.4. Κατά την πρόσβαση και τη χρήση Περιεχομένου συνδρομής θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις εύλογες οδηγίες και απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής.

9.5. Αναθεωρούμε συνεχώς την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή του Περιεχομένου συνδρομής και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε ορισμένες συσκευές ή/και λειτουργικά συστήματα. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή/και μια συσκευή που απαιτείται για την πρόσβαση στο PAOKTV. 

 

 

10. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PAOKTV ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

10.1. Αναγνωρίζετε ότι το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής μας ανήκουν ή μας έχουν χορηγηθεί αδειοδοτήσεις για αυτό και διατηρούμε αποκλειστικά για εμάς όλα τα δικαιώματα σε και προς το κανάλι PAOKTV ή/και το Περιεχόμενο συνδρομής. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα δικαιώματά σας σε ένα τέτοιο περιεχόμενο περιορίζονται στην Περιορισμένη Δημόσια Προβολή και ειδικότερα αναφέρονται στην συνεχή μη εμπορική μετάδοση σε προκαθορισμένους χώρους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  Ως Περιορισμένη Δημόσια Προβολή εννοούμε την δυνατότητα αγοράς ετήσιας (ανά σεζόν) συνδρομής με δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε αγώνα παλαιότερο ή επόμενο μέχρι και τη λήξη της συνδρομής για χρήση και ταυτόχρονη προβολή σε έως πέντε συσκευές. Ο αριθμός συσκευών δηλώνεται εξ αρχής και γίνεται αποκλειστικά έκδοση τιμολογίου (και όχι απόδειξης λιανικής). Η επαγγελματική προβολή θα λαμβάνει αποκλειστικά κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας στο μέτρο της νόμιμης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και μέσω ορισμένου αριθμό τηλεοράσεων ή οθονών που δεν δύναται να ξεπερνούν τις 5.

10.2. Παραδείγματα ενεργειών στις οποίες δεν έχετε άδεια να προβείτε (ή δεν έχετε άδεια να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει την πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV για να το κάνει) περιλαμβάνουν: 

10.2.1. την προβολή τυχόν Περιεχομένου συνδρομής δημόσια σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πέραν του συγκεκριμένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του οποίου τα στοιχεία μας γνωστοποιήσατε κατά τη διαδικασία κτήσης των εν λόγω δικαιωμάτων σας, ανεξάρτητα από το αν αυτή παρέχεται με ή χωρίς αντάλλαγμα προς το κοινό για να το παρακολουθήσει, 

10.2.2. την πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής για οποιοδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο σκοπό, 

10.2.3. την τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή ανάδρομη τεχνική έρευνα οποιουδήποτε μέρους του καναλιού PAOKTV, και 

10.2.4. την αντιγραφή, ενοικίαση, πώληση, αναπαραγωγή, μετάδοση ή την διαβίβαση ή διάθεση άλλως στο κοινό του καναλιού PAOKTV ή/και Περιεχομένου συνδρομής (ή οποιουδήποτε μέρους του) εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις όπου έχετε το νόμιμο δικαίωμα να το πράξετε. 

10.2.5. την εγκατάσταση οιουδήποτε τύπου λογισμικού το οποίο παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εν γένει τροποποιεί το περιεχόμενο συνδρομής όπως αυτό ορίζεται από εμάς.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους 10.2.1 έως 10.2.5 επιβάλλεται ποινική ρήτρα πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για κάθε ζημιογόνα πράξη (θεωρείται μία πράξη για κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο συνδρομητικό περιεχόμενο ένεκα παραβίασης) σωρευτικά προς το δικαίωμά μας να αξιώσουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική έχουμε τυχόν υποστεί από τις ενέργειές σας. Η εν λόγω ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβαίνει στην παράνομη πράξη είτε προβάλλοντας το συνδρομητικό περιεχόμενο νομίμως αποκτηθείσας συνδρομής είτε απολαμβάνοντας το συνδρομητικό περιεχόμενο χωρίς την καταβολή αντιτίμου σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

10.3. Αναγνωρίζετε επιπλέον ότι όλα τα δικαιώματα χρήσης του PAOKTV ή/και της πρόσβασης στο Περιεχόμενο συνδρομής παρέχονται υπό την προϋπόθεση και υπό τους όρους των κανόνων, κανονισμών ή/και απαιτήσεων: (i) οποιουδήποτε πρωταθλήματος, οργανισμού ή διαγωνισμού του οποίου είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή/και (ii) οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου ή άλλου οργανισμού ή φορέα που εποπτεύει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, οργάνωση ή διαγωνισμό του οποίου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς. Μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής ως αποτέλεσμα τέτοιων κανόνων, κανονισμών ή /και απαιτήσεων.

10.4. Κατά την πρόσβαση και τη χρήση Περιεχομένου συνδρομής θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις εύλογες οδηγίες και απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής.

10.5. Αναθεωρούμε συνεχώς την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή του Περιεχομένου συνδρομής και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε ορισμένες συσκευές ή/και λειτουργικά συστήματα. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή/και μια συσκευή που απαιτείται για την πρόσβαση στο PAOKTV.

 

 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

11.1. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής: (i) της παρουσίασης, των χαρακτηριστικών, της λειτουργικότητας ή/και του περιεχομένου του καναλιού PAOKTV, και (ii) οποιουδήποτε τρίτου μέρους μέσω του οποίου δεσμευόμαστε να παρέχουμε σε εσάς οποιαδήποτε πτυχή του PAOKTV, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή τρίτου δεν θα επηρεάσει αρνητικά εσάς ή/και τη συνεχιζόμενη παροχή του PAOKTV σε εσάς. Προκειμένου να διατηρήσουμε επικαιροποιημένο το PAOKTV, μπορούμε να προβούμε σε αυτόματες ή μη αυτόματες ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Αν επιλέξουμε να παρέχουμε συντήρηση ή υποστήριξη οποιουδήποτε είδους, ενδέχεται να διακόψουμε τη συντήρηση ή την υποστήριξη ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

 

 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

12.1. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής σας. Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» μέσω της ενότητας σύνδεσης του PAOKTV. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας (ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας), πρέπει να μας ενημερώσετε και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως. 

12.2. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την γνωστοποίηση του κωδικού σας σε αντίθεση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το PAOKTV πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο ανά όνομα χρήστη. 

 

 

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ PAOKTV

13.1. Εκτός άλλων δικαιωμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο PAOKTV, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και να τερματίσουμε αμέσως την πρόσβασή σας στο PAOKTV οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν ειδοποίησης και χωρίς να σας επιστρέψουμε το τρέχον τέλος συνδρομής σας, στην περίπτωση που: (α) Παραβιάζετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου ή/και τους Όρους Χρήσης των εφαρμογών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (εφόσον η παραβίαση μπορεί να αποκατασταθεί, εκτός από την καθυστέρηση πληρωμής, θα σας δώσουμε πρώτα την ευκαιρία να επανορθώσετε την παραβίαση, συνήθως εντός επτά ημερών), (β) πιστεύουμε εύλογα ότι έχετε διαπράξει δόλια δραστηριότητα εναντίον μας ή τρίτου μέρους μέσω της χρήσης του PAOKTV ή του Περιεχομένου συνδρομής, ή (γ) το τέλος συνδρομής (ή μέρος αυτού) παραμένει σε εκκρεμότητα για περισσότερες από επτά ημέρες από την ημερομηνία λήξης (εκτός από σφάλμα δικό μας ή του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών)

13.2. Θα έχουμε επίσης το δικαίωμα να διακόψουμε αμέσως την πρόσβασή σας στο PAOK TV οποιαδήποτε στιγμή, ειδοποιώντας σας το συντομότερο δυνατό: (α) εάν αναγκαστούμε εξαιτίας τεχνικών ή επιχειρησιακών λόγων που υπερβαίνουν τον έλεγχό μας, ή (β) εάν αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, να διακόψουμε την παροχή του PAOKTV στη χώρα διαμονής σας. 

13.3. Εάν καταγγείλουμε τη συμφωνία σας μαζί μας υπό αυτές τις συνθήκες, αφού καταβάλατε τέλος συνδρομής για την πρόσβαση στο PAOKTV, θα επιστρέψουμε το ποσοστό κάθε τέλους συνδρομής που σχετίζεται με οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά την Περίοδο συνδρομής που πληρώσατε αλλά κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αποκτήσατε πρόσβαση στο PAOKTV.

 

 

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

14.1. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τις συνδεόμενες επιχειρήσεις με εμάς και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους μας, όσο και τους συνεργάτες μας, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών, ανταγωγών ή διαδικασιών καθώς και οποιωνδήποτε απωλειών, υποχρεώσεων, ζημιών, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από: 

14.1.1. τυχόν παραποίηση, παραπλανητική πράξη ή παράλειψη εκ μέρους σας σε σχέση με τη χρήση του PAOKTV,

14.1.2. τυχόν μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή

14.1.3. ισχυρισμούς τρίτων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την πρόσβασή σας ή χρήση του PAOKTV ή του Περιεχομένου συνδρομής.

14.2. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του PAOKTV εκ μέρους σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το PAOKTV (συμπεριλαμβανομένου, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, του Περιεχομένου συνδρομής) παρέχεται "ως έχει" και "ως είναι διαθέσιμη" βάση για χρήση από εσάς και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποποιούμαστε διά του παρόντος ρητά κάθε εγγύηση, ρητή και σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών εγγυήσεων ακρίβειας, αξιοπιστίας, τίτλου, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή οποιασδήποτε άλλης εγγύησης, όρου, ασφάλειας ή εκπροσώπησης, είτε προφορικής, είτε γραπτής ή ηλεκτρονικής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας ή της πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται ή παρέχεται από το PAOKTV.

14.3. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η πρόσβαση στο PAOKTV θα είναι απρόσκοπτη ή ότι δεν θα υπάρξουν αστοχίες, λάθη ή παραλείψεις ή απώλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών ή ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί μέσω του PAOKTV. Δεν εγγυόμαστε ότι θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το PAOKTV σε ώρες ή τοποθεσίες της επιλογής σας ή ότι θα διαθέτουμε επαρκή χωρητικότητα για το PAOKTV στο σύνολό του ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

14.4. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή είδος ζημίας και τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή τιμωρητικές ζημίες ή οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης χρημάτων ή απώλειας ή ζημιών που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προκύπτει από τη χρήση του PAOKTV, του Περιεχομένου συνδρομής ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του PAOKTV ή του Περιεχομένου συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των ιών που υποστηρίζετε ότι αποκτήθηκαν από τη χρήση του PAOKTV ή του Περιεχομένου συνδρομής, τη χρήση ή την εξάρτησή σας από το PAOKTV ή από οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που διατίθεται στο PAOK TV, είτε πρόκειται για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας), σύμβαση ή άλλο είδος, ανεξάρτητα από τον τύπο της απαίτησης ή τη φύση της αιτίας της αγωγής, ακόμη και αν έχετε ενημερωθεί για τη δυνατότητα ανάλογων ζημιών. 

14.5. Στο βαθμό που φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη (εκτός εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο), αυτή περιορίζεται συνολικά στο ποσό που καταβάλατε για την εγγραφή σας στο PAOKTV ή/και για την πρόσβασή σας στο Περιεχόμενο συνδρομής, που οδήγησε άμεσα στη σχετική αξίωση. Εάν δεν έχετε καταβάλει οποιαδήποτε ποσά σε εμάς σε σχέση με το PAOKTV ή/και το Περιεχόμενο συνδρομής, αναγνωρίζετε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντί υμών και ουδεμία αξίωση γεννάται εναντίον μας. Στο βαθμό που δεν δυνάμεθα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, να αποποιηθούμε οποιασδήποτε εγγύησης ή να περιορίσουμε οποιαδήποτε ευθύνη όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το πεδίο εφαρμογής αυτής της εγγύησης και ο βαθμός της ευθύνης μας θα είναι ο ελάχιστος επιτρεπόμενος από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

14.6. Το κανάλι PAOKTV ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους και πόρους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και άλλων παρόχων περιεχομένου. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι πόροι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα ή να σας ζητούν προσωπικά στοιχεία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απορρήτου ή για τη συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών ενδεχομένως συλλέγουν οι εν λόγω ιστότοποι ή πόροι. Η σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ιστότοπο ή πόρο από το PAOKTV πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

14.7. Εάν η εκτέλεση αυτών των όρων και προϋποθέσεων εκ μέρους μας εμποδίζεται ή καθυστερείται ουσιαστικά από ένα συμβάν πέραν του ελέγχου μας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα λάβουμε μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συμβάντος. Εφόσον το κάνουμε αυτό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για την πρόληψη ή τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από το συμβάν, αλλά εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής πρόληψης ή καθυστέρησης και έχετε αγοράσει μια συνδρομή που δεν έχετε λάβει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τη λύση της σύμβασης για την εν λόγω συνδρομή και για να λάβετε μια κατ’ αναλογίαν επιστροφή για την ίδια συνδρομή.

 

 

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

15.1. Εάν κάποιο μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων κριθεί παράνομο ή ανεφάρμοστο, θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί. Τίποτα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για εσάς.

15.2. Είμαστε ελεύθεροι να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο. Εσείς, δεν πρέπει να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σε τρίτους.

15.3. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή με το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

15.4. Αποδέχεστε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για οποιαδήποτε διαδικασία προκύψει από ή σχετίζεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε για οποιαδήποτε διαδικασία από εσάς ή/και εναντίον μας να είναι αρμόδια μόνο στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.