ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PAOKTV
Οι όροι χρήσεις ενημερώθηκαν την 31/07/2018

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.    Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της συνδρομητικής μας υπηρεσίας εκ μέρους σας η οποία προσφέρει πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού μας καναλιού PAOKTV και σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου κατ’ εντολή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (αμφότερα «Περιεχόμενο συνδρομής») μέσω ορισμένων επίσημων εφαρμογών και ιστότοπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως «PAOKTV» (αν και ενδέχεται να μην είναι γνωστή και να μην διατίθεται στην αγορά με την επωνυμία αυτή στο μέλλον).

1.2.    Με την αγορά μιας συνδρομής ή/και με την πρόσβαση στο Περιεχόμενο του  PAOKTV, δηλώνετε και αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι συνιστούν τη νομική συμφωνία μεταξύ ημών και υμών. Επομένως παρακαλείσθε να αφιερώσετε χρόνο στην ανάγνωση και κατανόησή τους.

1.3.    Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επιπλέον των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου. Όπου οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν συνάδουν με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, υπερισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

1.4.    Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι διατηρούμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Τυχόν νέοι όροι τίθενται αμέσως σε ισχύ και η συνεχόμενη χρήση του PAOKTV εκ μέρους σας αποτελεί συνεχή αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όπως επικαιροποιούνται κατά καιρούς. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά.

1.5.    Το PAOKTV ενδέχεται να υπόκειται σε εδαφικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Η πρόσβασή σας στο PAOKTV ή/και στο περιεχόμενο συνδρομής του ενδέχεται να εξαρτάται από την τοποθεσία σας. Εάν για παράδειγμα έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής από μια διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία τηρείται ο λογαριασμός σας στο PAOKTV, ενδέχεται το συγκεκριμένο Περιεχόμενο συνδρομής να μην είναι διαθέσιμο για εσάς. Η πρόσβασή σας στο PAOK TV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής του ενδέχεται να εξαρτάται από ορισμένους χρονικούς περιορισμούς (για παράδειγμα ορισμένο Περιεχόμενο συνδρομής ενδέχεται να είναι διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια ή για συγκεκριμένα γεγονότα ή τουρνουά συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα ενιαίων ποδοσφαιρικών περιόδων).

1.6.    Στους παρόντες όρους χρήσεις, οι ορισμοί «εμείς/εμάς/μας» αναφέρονται στην εταιρεία DIMERA GROUP ΜΟΝ ΕΠΕ (μια εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, με ΓΕΜΗ 122441704000, διεύθυνση Μικράς Ασίας 1, Θεσσαλονίκη) και ΑΦΜ 800435593 εφόσον η παρεχόμενη  υπηρεσία είναι δωρεάν και στην εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΟΚ (μια εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, με αρ. ΓΕΜΗ 122030904000 διεύθυνση Μικράς Ασίας 1, Θεσσαλονίκη) και ΑΦΜ 094066928 και οι ορισμοί «εσείς/σας» αναφέρονται σε εσάς, τον συνδρομητή ή τον χρήστη του PAOKTV.

2.    ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ PAOKTV

2.1.    Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.2.    Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για λόγους αναγνώρισης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα άλλο όνομα χρήστη που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου.

2.3.    Πρέπει να είστε δεκαοκτώ ετών ή παραπάνω για να γίνετε συνδρομητής στο κανάλι PAOK TV.

2.4.    Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό ή την εγγραφή σας είναι πάντοτε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναληθής, ανακριβής, άκυρη ή ελλιπής, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να καταγγείλουμε τη χρήση του PAOK TV εκ μέρους σας ή/και την πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής.

3.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.1.    Κατά καιρούς, το PAOKTV μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες υπηρεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, όπως το Facebook ή το Twitter. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση μέσω αυτών των υπηρεσιών ή άλλων κοινών λειτουργιών.

3.2.    Αυτές οι υπηρεσίες ή πλατφόρμες τρίτων απαιτούν γενικά να διατηρείτε ξεχωριστό λογαριασμό ή εγγραφή σε αυτές. Οι όροι με τους οποίους συνεργάζονται οι υπηρεσίες ή οι πλατφόρμες τρίτων με εσάς και η κοινή χρήση πληροφοριών ή δεδομένων με το κανάλι PAOKTV ή με εμάς είναι συγκεκριμένες κατά περίπτωση. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους προτού συνδέσετε τη δραστηριότητά σας στο PAOKTV με αυτές τις υπηρεσίες ή πλατφόρμες.

4.    ΚΟΣΤΟΣ

4.1.    Υπάρχει ένα τέλος συνδρομής που καθίσταται πληρωτέο για την Περίοδο συνδρομής για την οποία έχετε εγγραφεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και για κάθε Περίοδο συνδρομής μετά από αυτήν έως ότου την ακυρώσετε. Το τέλος συνδρομής για κάθε Περίοδο συνδρομής θα σας κοινοποιηθεί όταν εγγραφείτε. Μια περίοδος εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνει από έναν μεμονωμένο αγώνα μέχρι μια ορισμένη χρονική περίοδο ή έναν αριθμό αγώνων.

4.2.    Η πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV αποκτάται αμέσως μετά την συνδρομή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνδρομή σας δύναται να αφορά την παροχή είτε συγκεκριμένης υπηρεσίας (πχ ενός ποδοσφαιρικού αγώνα), είτε εν γένει πρόσβασης στο πρόγραμμα του PAOKTV (η λειτουργία αυτή δεν είναι προς το παρόν ενεργεί, στο μέλλον επιφυλασσόμαστε να τεθεί στη διάθεσή σας). Στην πρώτη περίπτωση το τέλος συνδρομής διαμορφώνεται ελεύθερα από εμάς. Στην δεύτερη περίπτωση, συνδρομή σας μπορεί να ανανεωθεί για διαδοχικές Περιόδους συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε καταβάλει το τέλος συνδρομής προκαταβολικά και ενεργείτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ενδέχεται να αυξήσουμε το τέλος συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Όταν προβούμε σε αυτή την ενέργεια, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οποιαδήποτε αύξηση του τέλους συνδρομής δεν θα ισχύει για την τρέχουσα περίοδο συνδρομής σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αύξηση αυτή, παρακαλείσθε όπως ακυρώστε τη συνδρομή σας πριν ξεκινήσει η επόμενη Περίοδος συνδρομής όπως ορίζεται στην παράγραφο 44 στη συνέχεια.

4.3.    Οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων.

4.4.    περίπτωση που προβούμε σε οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες ή ειδικές προσφορές οποιαδήποτε στιγμή, αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα θεωρούνται τροποποιημένοι ώστε να συμπεριλάβουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ειδικής προσφοράς.

4.5.    Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η τιμή που σας κοινοποιήθηκε είναι σωστή. Όπου, παρ’ όλα αυτά, οι τιμές είναι προφανώς εσφαλμένες ή θα μπορούσατε εύλογα να αναμένετε ότι αυτές οι τιμές είναι εσφαλμένες, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την συνδρομή σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας επιστρέψουμε τυχόν εσφαλμένα ποσά που έχετε ήδη καταβάλει.

5.    ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

5.1.    Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμής τρίτων για τη είσπραξη των συνδρομών για λογαριασμό μας (πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, κάρτες paysafe, PAYPAL). Θα σας ενημερώσουμε μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο ποιοι είναι οι πάροχοι και θα σας ζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εισπράξουν και να επεξεργαστούν την συνδρομή από εσάς ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.

5.2.    Η κάρτα πληρωμής σας θα χρεώνεται συνήθως την ημέρα που θα εγγραφείτε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.3.    Η αρχική σας πληρωμή αποτύχει, δεν θα σας δοθεί πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV. Εάν η αρχική πληρωμή βρίσκεται υπό επεξεργασία, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο αποτύχει οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πληρωμή, εμείς ή ο πάροχός μας πληρωμής τρίτων θα προσπαθήσουμε να εισπράξουμε εκ νέου την πληρωμή σας. Εάν οποιαδήποτε τέλος συνδρομής (ή μέρος του τέλους συνδρομής) παραμένει σε εκκρεμότητα, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV.

5.4.    Εάν έχετε εγγραφεί στο κανάλι PAOKTV ως μέρος μιας δωρεάν δοκιμής, εμείς ή ο πάροχός μας πληρωμής τρίτων θα επιτρέψουμε μελλοντικές πληρωμές, αλλά δεν θα εισπραχθεί καμία πληρωμή από την τράπεζά σας κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. Ωστόσο αυτό ενδέχεται να επηρεάσει το διαθέσιμο πιστωτικό σας όριο.

5.5.    Σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής αντιτίμου του PAOKTV, το αντίτιμο της συνδρομής επιστρέφεται έως και μία ώρα πριν την έναρξη του προγράμματος εφόσον με δική μας υπαιτιότητα δεν είναι δυνατή η σύνδεση σας στο PAOKTV.

6.    ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1.    Κατά καιρούς, ενδέχεται να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV. Θα προσπαθήσουμε να μην προβούμε σε αλλαγές που σας δυσκολεύουν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο έχετε ήδη καταβάλει ένα τέλος συνδρομής, εκτός εάν αυτό υπερβαίνει τον έλεγχό μας, όπως για παράδειγμα για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

7.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1.    Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα είναι συνήθως ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχατε κατά την εγγραφή σας. Θα στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που πρέπει να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στο κανάλι PAOKTV (συμπεριλαμβανομένων των τελών συνδρομής), επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε παράσχει ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και ενημερώστε μας εάν αλλάξει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

7.2.    Εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο εξυπηρέτησης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

8.    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

8.1.    Κατά καιρούς, εμείς (ή επιλεγμένα τρίτα μέρη) μπορούμε να συμπεριλάβουμε διαγωνισμούς, χορήγηση επάθλων, κλήρωση δώρων ή άλλες προσφορές στο πλαίσιο του καναλιού PAOKTV. Κάθε τέτοια προσφορά υπόκειται στους δικούς της όρους που αναφέρονται ρητά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

9.    ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PAOKTV

9.1.    Αναγνωρίζετε ότι το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής μας ανήκουν ή μας έχουν χορηγηθεί αδειοδοτήσεις για αυτό και διατηρούμε αποκλειστικά για εμάς όλα τα δικαιώματα σε και προς το κανάλι PAOKTV ή/και το Περιεχόμενο συνδρομής. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα δικαιώματά σας σε ένα τέτοιο περιεχόμενο περιορίζονται στην πρόσβαση σε αυτό σε συνεχή μετάδοση μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.2.    Παραδείγματα ενεργειών στις οποίες δεν έχετε άδεια να προβείτε (ή δεν έχετε άδεια να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει την πρόσβασή σας στο κανάλι PAOKTV για να το κάνει) περιλαμβάνουν:

9.2.1.    την προβολή τυχόν Περιεχομένου συνδρομής δημόσια, ανεξάρτητα από το αν χρεώνετε το κοινό για να το παρακολουθήσει,

9.2.2.    την πρόσβαση στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής για οποιοδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο σκοπό,

9.2.3.    την τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή ανάδρομη τεχνική έρευνα οποιουδήποτε μέρους του καναλιού PAOKTV, και

9.2.4.    την αντιγραφή, ενοικίαση, πώληση, αναπαραγωγή, μετάδοση ή την διαβίβαση ή διάθεση άλλως στο κοινό του καναλιού PAOKTV ή/και Περιεχομένου συνδρομής (ή οποιουδήποτε μέρους του) εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις όπου έχετε το νόμιμο δικαίωμα να το πράξετε.

9.3.    Αναγνωρίζετε επιπλέον ότι όλα τα δικαιώματα χρήσης του PAOKTV ή/και της πρόσβασης στο Περιεχόμενο συνδρομής παρέχονται υπό την προϋπόθεση και υπό τους όρους των κανόνων, κανονισμών ή/και απαιτήσεων: (i) οποιουδήποτε πρωταθλήματος, οργανισμού ή διαγωνισμού του οποίου είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή/και (ii) οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου ή άλλου οργανισμού ή φορέα που εποπτεύει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, οργάνωση ή διαγωνισμό του οποίου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μέλος ή συμμετέχει κατά καιρούς. Μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές στο κανάλι PAOKTV ή/και στο Περιεχόμενο συνδρομής ως αποτέλεσμα τέτοιων κανόνων, κανονισμών ή /και απαιτήσεων.

9.4.    Κατά την πρόσβαση και τη χρήση Περιεχομένου συνδρομής θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο συνδρομής. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις εύλογες οδηγίες και απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το κανάλι PAOKTV και το Περιεχόμενο συνδρομής.

9.5.    Αναθεωρούμε συνεχώς την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή του Περιεχομένου συνδρομής και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε ορισμένες συσκευές ή/και λειτουργικά συστήματα. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή/και μια συσκευή που απαιτείται για την πρόσβαση στο PAOKTV.

10.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

10.1.    Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής: (i) της παρουσίασης, των χαρακτηριστικών, της λειτουργικότητας ή/και του περιεχομένου του καναλιού PAOKTV, και (ii) οποιουδήποτε &